Main menu

Pages

BAHASA JAWA : SERAT ULEM (UNDANGAN BAHASA JAWA)

 Nambut Silaning Akrami
Rr. RINTIK HUJAN
Bp. dUDE – Ibu. Cantik BGT
Bligi Rt.18/03 Jekawal Tangen Sragen
Dhaup Kaliyan
Bg. MATAHARI DILangit
Bp. DaVID Arculetta – Ibu Taylor swift
Blontah Rt. 17/05 Jekawal Tangen Sragen
Hiburan : Seni Tayub Sedinten Sedalu
Ijab Sampun kalampahan
Nyuwun Tambahing Pangestu
Bligi, November 2012

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Nuwun, kanthi lumunturing sih nugrahing gusti ingkang maha Agung sinirung saha hanetepi reh darmaning sutresna, keparenga kula suwun sih rawuh panjenengan sekalian benjing:
Dinten : Setu Legi Malem Minggu Pahing
Tanggal : 03 November 2012
Wanci : 10.00
Wonten : Bligi Rt. 18/03 Jekawal Tangen Sragen
Saperlu hanjengi saha paring donga pangestu dhumateng anak kula kasebat sumrambah ing sedayanipu.
Wasana awit saking kerawuhanipun, kula sakeluarga ngaturaken agenging panuwun.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Atur taklim kula
Bp. Dude– Ibu. Cantik Bgt
Nderek Ngajeng – ajeng:
Sedaya kaluarga